Radio Simplu

Ce trebuie să facă românii pentru a-și recupera banii pe asigurarea auto la Euroins. Cum denunți polița RCA, pas cu pas

Ce trebuie să facă românii pentru a-și recupera banii pe asigurarea auto la Euroins. Cum denunți polița RCA, pas cu pas

Contractele de asigurare încheiate de români cu Euroins vor expira în termen de 90 de zile, începând de astăzi, 22 martie, data la care decizia ASF de retragere a autorizației Euroins a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ce trebuie să facă românii pentru a-și recupera banii pe asigurarea auto la Euroins. Cum denunți polița RCA, pas cu pas

Reprezentații ASF au explicat cum românii își pot recupera banii, după falimentul companiei Euroins.

Mai exact cererile de despăgubire pot fi depuse la Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA).

Conform informațiilor FGA, contractele de asigurare încheiate cu Euroins rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:

  • titularul poliței denunță contractul de asigurare
  • se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment în care polițele de asigurare încetează de drept.
  • lichidatorul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea în instanță a procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului.

În ceea ce privește încheierea unui alt contract de asigurare, la un alt asigurător, acest proces ar trebui derulat în paralel cu acțiunea de denunțare a poliței de asigurare încheiate la asigurătorul aflat în insolvență/faliment.

Cum își pot recupera românii banii plătiți pe asigurarea auto Euroins – Pași de făcut pentru denunțarea polițelor

Transmiteți notificarea de reziliere la Euroins. Cererea de denunțare se transmite pe adresa de e-mail dedicată:  [email protected].

Transmiteți la FGA, o cerere de restituire-Anexa 9, completând online formularul dedicat, pe site-ul FGA: Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă

Solicitarea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  • Împuternicire / Procură, dacă este cazul;
  • Copie act identitate
  • Copie poliță de asigurare;
  • Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate
  • Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

FGA va înregistra cererile de plată și le va analiza în ordinea primirii și înregistrării.

FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română. Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare.

Potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată în termenul legal și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

Sursa: Antena 3 CNN

Ce trebuie să facă românii pentru a-și recupera banii pe asigurarea auto la Euroins. Cum denunți polița RCA, pas cu pas
Sursa foto: Inquam Photo