Radio Simplu

Când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023

Când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023 ? E firesc să cauți răspunsul la această întrebare. Căci, în fiecare an, data și durata acestui post diferă. Și depinde de data la care se celebrează sărbătorile pascale și, implict, Rusaliile. Așadar, iată când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023.

Când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023 depinde de data la care s-a săvârșit perioada de 50 de zile de la Învierea Domnului. Cu alte cuvinte, sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor anunță când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023. Postul Sfinților Apostoli, cunoscut în popor drept Postul Sânpetrului, începe întotdeauna în prima duminică după Rusalii. Prin urmare, dacă te întrebi când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023, calculul este simplu. Postul Sânpetrului începe pe 12 iunie.

Când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023 și când se termină

Potrivit regulilor creștinești, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în popor drept Postul Sânpetrului, începe întotdeauna în prima duminică după Rusalii și se termină în ziua sărbătoririi celor doi sfinți, pe 29 iunie. Așadar, când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023 și nu numai depinde de data la care s-a săvârșit perioada de 50 de zile de la Învierea Domnului.

Cum data la care se celebrează Paștele este diferită, la fel se întâmplă și cu perioada acestui post important în anul bisericesc. Așa se face că, în unii ani, durata postului poate fi și de numai o zi sau două. Totuși, în acest an, Postul Sfinților Apostoli va ține 17 zile. Din bătrâni, se mai păstrează încă o regulă foarte simplă pentru a afla perioada acestui post, variabil ca durată, cunoscut sub diverse denumiri în popor, precum Postul Sâmpetrului ori al Cinzecimii. E simplu: se numără, pentru fiecare an, câte zile sunt de la Înviere până pe 2 mai inclusiv. Acesta va fi şi numărul zilelor de post în cinstea Sfinţilor Petru şi Pavel.

De ce sunt celebrați Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel se bucură de o atenție sporită, atât în rândurile credincioșilor, cât și în tradiția populară. Căpeteniile apostolilor, ai lumii învățători, sunt protectorii deținuților și ai penitenciarelor.

Dar cine au fost acești doi sfinți? Îl ştim pe Sfântul Petru ca pe cel ce veghează la porţile Raiului. De fapt, el a fost pescar în Betsaida, la Marea Galileii, purtând numele Simon, frate al Sfântului Andrei. În ciuda credinţei şi a iubirii pentru Iisus, slăbiciunea lui omenească a învins de 3 ori. Și și-a lăsat la greu Învăţătorul, când era batjocorit. Şi-a redobândit vrednicia de Apostol la cea de-a treia arătare a Domnului Înviat ucenicilor Săi. Sfântul Petru nu a precupeţit niciun efort pentru a împlini porunca Mântuitorului şi a vesti adevărul mântuirii. S-a stins pe 29 iunie, în vremea prigoanei împotriva creştinilor a crudului împărat Nero, răstignit pe colina Vaticanului.

Rabin al evreilor, fariseu învăţat, Sfântul Apostol Pavel se numea înainte Saul. Și îi chinuia cumplit pe cei ce credeau în Hristos. Dar, când mergea spre Damasc, că să prindă creştinii de acolo, L-a văzut pe Dumnezeu. Și, de atunci, a început să creadă în El. S-a dovedit a fi un neînfricat propovăduitor al credinţei creştine, unul din cei mai mari Apostoli. Şi el s-a stins ca un adevărat mucenic, tot pe 29 iunie, tăindu-i-se capul cu sabia

Sfinții Apostoli sunt protectorii spirituali ai sistemului administrației penitenciare. Potrivit legislației în vigoare, ziua de 29 iunie este Ziua personalului din sistem. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați drept cei mai potriviți ocrotitori. Amândoi au fost închişi, nu pentru că au făcut ceva rău, ci pentru vina de a-L fi recunoscut pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor al oamenilor.

Cum se ține de când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023

Ca şi celelalte perioade de curăţenie sufletească şi trupească de peste an, Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel e un prilej însemnat de înălţare spirituală pentru toţi credincioşii. Și este un rit ce trebuie respectat cu sfințenie. Spre deosebire de alte posturi de peste an, acesta nu e unul aspru. Încă de prin secolul al IV-lea se ţine acest Post de vară, obişnuit la începuturi numai în cercurile monahale şi răspândit apoi printre toţi credincioşii.

Din cărţile bisericeşti aflăm că lunea, miercurea şi vinerea se mănâncă legume fără untdelemn. Marţea şi joia avem voie să adăugăm ulei şi puţin vin. Iar sâmbăta şi duminica ne putem înfrupta din carnea de peşte. Sfânta Scriptură ne spune că Însuşi Iisus Hristos a ţinut post, învăţându-şi ucenicii că rugăciunea are un rol-cheie.

De ce postim pentru Sfinţii Apostoli? Ca să-i cinstim cum se cuvine şi pentru a ne reaminti obiceiul lor de a ţine post înaintea momentelor importante.Totodată, prin acest post, se cinstesc darurile Sfântului Duh, pogorâte peste Sfinţii Apostoli, care se revarsă peste Biserică de Rusalii. Oamenii mai ţin acest post pentru a fi sănătoşi şi apăraţi de foamete şi grindină, dar şi pentru binele animalelor din ogradă.

Se mai crede că cine ține postul Sfinților Petru și Pavel și le respectă cum se cuvine sărbătoarea va fi ferit de lupi, la fel ca și turmele lui de oi și cirezile de vite. În tradiția folclorică, Postul Sfinților Petru și Pavel se ține pentru sănătate, pentru protecția împotriva grindinei și foametei, pentru binele viețuitoarelor din gospodărie. În perioada acestui post, ca și a celorlalte de peste an, nu se fac nunți.

Ce se face și ce nu la Sânpetru de vară

În miez de an și în plină vară, obiceiurile din popor se țin lanț. În popor, ziua de 29 iunie e cunoscută ca Sân-Petru de Vară. Acum au loc Moșii de Sânpetru, când se dau de pomană colaci, lumânări, mere, zarzăre și colivă. Se spune că, de la începutul anului, până în această zi, fetele nu au voie să mănânce mere, ca să nu supere morții. Femeile mai trecute nu vor mânca mere, din același motiv, până la Sfântul Ilie. Nu se bat mere din pom, ca să nu cadă grindină mare ca ele. Dacă tună sau fulgeră, nucile vor fi seci de miez sau vor fi viermănoase.

În folclor, Sânpetru marcheaza miezul verii agrare şi vremea secerişului. El are cheile de la porţile raiului și tot el împarte hrană animalelor. Tot în atribuțiile lui intră și fierberea și mărunțirea grindinei, ca să nu distrugă recoltele. Înaintea zilei sale, se aprind licuricii, scântei căzute pe pământ după ce sfântul plesneşte din bici. Sfântul Petru trimite licuricii pentru a-i îndruma pe cei rătăciţi în pădure. Se spune că tot acum se opreşte cucul din cântat şi răsare pe cer constelaţia Găinuşa.

Tradiția populară consideră luna lui Cireșar ca o punte, un moment al schimbărilor. Există chiar o vorbă veche potrivit căreia „Oamenii şi vântul de iunie mai curând se schimbă!’. Dacă fulgeră şi tună în iunie, vara va fi ploioasă şi cu belşug la grâu. Dar, dacă plouă prea mult, se strică via. Pe de altă parte, un Cireșar secetos aduce belșug la porumb. Gospodarii se bucură dacă sunt omizi în iunie, căci asta înseamnă că vor avea recolte bogate și rod din belșug la grâu și la vie. În această lună e vremea semănatului la ridichi şi gulii de toamnă, la conopida de iarnă şi a celui de-al doilea săpat la vița de vie.

Rugăciunea care se rostește în fiecare zi din post

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi. Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine. Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin. Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu, vă bucuraţi de vederea Lui în slava cerească. De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele, pentru ca ele să vadă lumina Evangheliei şi să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru să-i lumineze şi să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoţi şi întregul popor creştin. Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru ca toţi oamenii de bunăcredinţă să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică.

Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea noastră, credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin’

Sursa foto: 123rf.com

Alte surse: doxologia.ro

Sursa: Viva!