Radio Simplu

Veste bună pentru români. Oferta vine din partea băncilor!

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii anunță începerea în scurt timp a noului program „Noua Casă”.

Principalul obiectiv al noului program guvernamental, „Noua Casă”, este de a facilita achiziția de locuințe adaptate standardelor de locuire moderne, creșterea calității spațiului de locuit și a spațiilor comune, precum și reducerea riscului seismic prin favorizarea cumpărării de locuințe noi, consolidate sau reabilitate.

Un alt efect direct al programului „Noua Casă” va fi stimulatarea pieței construcțiilor și a tuturor sectoarelor conexe, care contribuie la un stil de viață adaptat realităților actuale.

Ce aduce nou „Noua Casă”?
Modificarile aduse de noul program, se referă, în principal, la plafoanul creditelor ce pot fi accesate de către beneficiari pentru cumpărarea de locuințe noi sau asimilate și alte tipuri de locuințe:

*Credit destinat achizitiei unei locuinte noi sau asimilate de maximum 140.000 EUR, echivalent lei compus din finantarea acordata de institutia de credit, in valoare de maximum 119.000 EUR, echivalent lei si avansul platit de beneficiar. Finantarea acordata de institutia de credit este garantata de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente finantarii garantate si acopera maximum 85% din pretul de achizitie al locuintei, dar nu mai mult decât valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei.

*Credit destinat achizitiei celorlalte categorii de locuinte de maximum 70.000 EUR, echivalent lei compus din finantarea acordata de institutia de credit, in valoare de maximum 66.500 EUR, echivalent lei si avansul platit de beneficiar. Finantarea acordata de institutia de credit este garantata de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente finantarii garantate si acopera maximum 95% din pretul de achizitie al locuintei, dar nu mai mult decât valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei.

Prin locuință nouă se înțelege orice locuintă, receptionata la terminarea lucrarilor, cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat precum si locuintele supuse unor lucrari de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic receptionate la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.

Avansul reprezentat de diferența dintre prețul de achizitie al locuinței rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare și finanțarea garantată se plăteste de către beneficiar, după cum urmează :

minimum 15% din pretul de achizitie al locuintelor noi si asimilate;
minimum 5% din pretul de achizitie al celorlalte categorii de locuinte.
Cine este eligibil pentru acest program?
În ceea ce privește criteriile de eligibilitate în cadrul programului „Noua Casă”, acestea au rămas neschimbate, astfel poate avea calitatea de beneficiar al Programului orice persoană fizica care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

* la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp;

*achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;

*are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul.

Se introduc norme tranzitorii prin care contractele de garantare si promisiunile de garantare incheiate si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa produca efecte in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data emiterii lor, precum si norme tranzitorii referitoare la solicitarile de acordare a unei finantari garantate aflate in curs de analiza la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta prin care li se aplica dispozitiile legale in vigoare la data depunerii lor la finantator, scrie Antena3.